Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě je nejmladší veřejná univerzita v Ostravě. Skládá se z šesti fakult a dvou ústavů. Poskytuje kompletní vysokoškolské vzdělání studentům v prezenčním i kombinovaném způsobu studia v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Prodejna skript Ostravské univerzity v Ostravě zajišťuje prodej titulů vydaných Ostravskou univerzitou v Ostravě. Prodejna je volně přístupná, nachází se v přízemních prostorách budovy děkanátu Pedagogické fakulty (budova G). Prodejní doba: 10:00 – 15:00