Letiště OSTRAVA

Mezinárodní letiště Ostrava-Mošnov, letový řád, informace o letišti, letecká doprava, parkování, odbavení, zavazadla, počasí. Aktuální přílety a odlety z Ostravy

parkování / parking
platební automaty pro parkoviště p1 jsou umístěny v prostorách odletové a příletové haly. platební automat pro parkoviště p3 a p4 je umístěn přímo na parkovišti. Držitelům průkazu Ztp a Ztp/p je určeno parkování zdarma na parkovišti p1. Pro bezplatný výjezd z parkoviště je nutné prokázat se parkovacím lístkem a platným průkazem na přepážce informací v odletové hale.

Restaurace Ostrava | Pizzerie Ostrava | Cafe Ostrava | Vinný sklep | Hudební klub
restaurant Ostrava | restaurace v Ostravě | jídelní lístek | pizza Ostrava | kavárny v Ostravě | sklípek

Letiště Ostrava nabízí parkování na parkovištích p1, p3 a p4. (Ostrava Airport offers parking facilities in car parks p1, p3 and p4)

Cestovní doklady
cestovní doklady pro leteckou přepravu v zemích evropské unie a Schengenského prostoru mohou občané Čr cestovat s platným občanským průkazem, mimo tyto země doporučujeme cestovat s platným cestovním pasem. Upozorňujeme cestující na změnu zákona o cestovních dokladech, která platí od poloviny roku 2012. Podle této novely jsou zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů platné jen do 26. června 2012. po tomto datu bude moci dítě (občan mladší 10let) cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem.
Podrobnosti týkající se dokladů a víz potřebných pro cestu je vhodné ověřit na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, případně konzultovat s cestovní kanceláří nebo s inspektorátem cizinecké policie Čr přímo na letišti, kontakt + 420 597 471 134.

Hmotnost zavazadel
hmotnost zavazadel na charterových letech na charterových letech je maximální povolená hmotnost odbaveného zavazadla 15 kg/osoba. platí zde způsob sčítání váhy =30 kg, = 45 kg atd. přičemž každý cestující má nárok na jeden kus zavazadla. V případě nedodržení povolené váhy nebo počtu kusů zavazadel je možné doplatit za nadváhu nebo další zavazadlo. povolené limity se mohou u jednotlivých dopravců lišit, stejně tak i ceny za nadváhu zavazadel, doporučujeme proto předem konzultovat váhy zavazadel s pracovníky cestovních kanceláří a letiště.

Příruční zavazadla na charterových letech
Zavazadla na palubu letadla mají povolenou váhu 5kg. Příruční a kabinová zavazadla mohou obsahovat cenné předměty, elektronické přístroje a osobní doklady. Povoleno je zde převážet léky pro vlastní potřebu nutné na cestu případně na celou dobu pobytu (pokud by jejich převoz v zapsaném zavazadle mohl ohrozit zdraví cestujícího v případě ztráty kufru nebo jeho poškození).
V příručním zavazadle je také povoleno převážet jídlo pro kojence, mléko, čaj, přesnídávky atd. Mimo těchto výjimek není povoleno do příručního zazvadla umisťovat žádné tekutiny a gely o obsahu
větším než 100 ml.

Nadrozměrná zavazadla
podmínky přepravy nadměrných zavazadel jako jsou např. jízdní kola, golfové hole, lyže, sportovní zbraně atd. je nutné předem projednat s leteckou společností nebo cestovní kanceláří, která let zajišťuje. Omezení se nevztahuje na dětské kočárky.