Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava patří mezi jeden z největších univerzitních kampusů ve střední Evropě.

V městské části Ostrava – Poruba se rozkládá soubor budov, kde je krom výuky zajištěno ubytování, stravování, sportovní a kulturní vyžití a řada dalších služeb. Mimo VŠB-TU Ostrava na ul. 17. listopadu studují naši studenti v Porubě také na Fakultě stavební na ul. Ludvíka Podéště a také v dalších částech Ostravy: ve Výškovicích na Fakultě bezpečnostního inženýrství, v centru Ostravy na Ekonomické fakultě a v areálu na ul. Dr. Malého v části Moravská Ostrava, kde sídlí Katedra jazyků a Katedra společenských věd. TELEFONNÍ SEZNAM

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má za sebou více než 160 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Sama realizuje nebo se spolupodílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje. Spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

FAKULTY

  • Univerzitní studijní programy – Mechatronika, Nanotechnologie
  • Hornicko-geologická fakulta
  • Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
  • Fakulta strojní
  • Ekonomická fakulta
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • Fakulta stavební
  • Fakulta bezpečnostního inženýrství