Dům umění – Galerie výtvarného umění

Jednopatrová budova v duchu funkcionalistického a konstruktivistického slohu je sídlem Galerie výtvarného umění v Ostravě. Budova Domu umění z roku 1926 patří mezi skvosty ostravské moderní architektury. Galerie byla do těchto prostor umístěna od svého počátku.

České umění je mimořádně zastoupeno obdobím 19. století, patřící mezi nejvýznamnější součásti sbírky a řadí se k předním sbírkám v kontextu České republiky. Neméně zajímavá je kolekce umění 1. poloviny 20. století, představující všechny významné osobnosti. Také poválečné umění, zejména však šedesátá léta, nabízí mnoho úžasných zážitků (Mánesové, Navrátil, Purkyně, Brožík, Hynais, Myslbek, Bílek, Kupka, Kubišta, Procházka, Filla, Šíma, Toyen, Štýrský, Medek, Šimotová, Načeradský, Dlouhý).

Evropské umění, které se svou kvalitou řadí do evropského muzejního kontextu a dokumentuje umělecké bohatství sbírek, zejména v oblasti italského a nizozemského umění období mezi lety 1500-1800, malířství 19. a 20. století středoevropského okruhu, a zejména ruského malířství, které představuje nejvýznamnější sbírku po Národní galerii v Praze (Dürer, Cranach, Aachen, Fetti, Crespi, Hollar, Rembrandt, Teniers, Tiepolo, Goya, Kupelwieser, Egger-Lienz, Klimt, Kolig, Repin, Šiškin, Maljavin).

Umění regionu je významnou součástí sbírek, neboť mapování umělecké činnosti oblasti, kde galerie sídlí, je jedním ze stěžejních pilířů odborné práce. Galerii se podařilo vytvořit výtvarnou mapu celého století, zachycující všechny podstatné okamžiky a počiny a sbírkově zdokumentovat významné osobnosti severní Moravy, které zde působily, ale i ty, které se zde jen nakrátko usadily nebo patřily k okruhu německo-židovské kultury (Kristin, Sládek, Wünsche, Handzel, Duša, Gröger, Gebauer, Planckh, Ovčáček, Valenta, Bielecký, Kroča, Štreit)