Repronis – Digitální tisk a kopírování

Centrum digitálního tisku a kopírování, příjem a výdej zakázek všech kategorií.
Ostravské vydavatelství Repronis se od svého vzniku v roce 1996 přes velkou žánrovou pestrost specializuje na literaturu spjatou tematicky či osobou autora s regionem.

Kromě Deniku Ostravaka se vydavatelství specializuje i na další ediční řady a rovněž literaturu, která hranice regionu překračuje:

  • Beletrie
  • Ostravica
  • Fotografické publikace
  • Populárně naučná literatura
  • Odborná literatura
  • Tiskoviny